04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

V petek, 27. 10., nas je obiskal dr. Matej Meterc z Inštituta Frana Ramovša v Ljubljani. Predstavil nam je svoje delo na področju slovaropisja; ukvarja se s frazeološkim dopolnjevanjem slovarskih gesel v eSSKJ in z nastajanjem Slovarja pregovorov.

Izvedeli smo, da se približno 1000 besed letno na novo vključi v eSSKJ in na konkretnem primeru spoznali, kakšna so merila za vključitev posamezne besede v slovar. Razložil je tudi razliko med delom slovaropisca včasih in danes ter nam predstavil rabo portala Franček, ki združuje informacije iz različnih slovarjev.

Mentorici: Branka Poklukar, Jerca Pavlič

Dostopnost