04/574-51-30 solagorje@osgorje.si
Select Page
 

 

          Ravnateljica:

          Mojca Brejc

tel.: 04/5729-470, 041 611 364
email: mojca.brejc@osgorje.si

Pomočnica
ravnateljice:

Tatjana Pintar

tel.: 04/5729-471
email: tatjana.pintar@osgorje.si

 

 

 

barbara_zalokar_pisarne

Svetovalna delavka:

Barbara Zalokar

tel: 04 5729 477

email: barbara.zalokar@osgorje.si

 

hermina_rot_pisarne

Učiteljica dodatne

strokovne pomoči:

Hermina Rot

tel: 04 5729 478

email: hermina.zizek-rot@osgorje.si

 

 

biserka_lazar_pisarna

Knjižničarka:

Biserka Lazar

tel: 04 5729 473

email: biserka.lazar@osgorje.si

 

IME PRIIMEK   POUČUJE RAZREDNIK MATIČNA UČILNICA ŠT.UČILNICE E-NASLOV
Mojca BREJC ravnateljica       mojca.brejc@osgorje.si
Lea DOBRE BIO, KEM, OPB       lea.dobre@guest.arnes.si
Janja GELTAR razredni pouk, razen TJA, GOS, GUM  5. a 5. a 16 janja.geltar@osgorje.si
Melita GERDEJ razredni pouk, razen TJA  3. a 3. a 13 melita.gerdej@osgorje.si
Francka JENSTERLE razredni pouk, razen TJA, GOS in GUM  4. b 4. b 22 francka.jensterle@osgorje.si
Klavdija KOMAN GEO, pedagoginja  8. a GEO 25 klavdija.koman@osgorje.si

Petra

KRAIGHER

razredni pouk, razen TJA  1. b 1. b 11

petra.kraigher@osgorje.si

Biserka LAZAR TJA, knjižničarka       biserka.lazar@osgorje.si
Vesna LEBAN ZGO, DKE, OPB       vesna.leban@osgorje.si
Petra LUKAN razredni pouk, razen TJA, GOS in GUM  5. b  5. b  23 petra.lukan@osgorje.si
Darinka MAREŠ OPB       darinka.mares@osgorje.si
Ana MILOŠEVIĆ GUM       milosevic.ana@icloud.com
Nenad PILIPOVIČ ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, NŠP, OPB       nenad.pilipovic@osgorje.si
Tatjana PINTAR pomočnica ravnateljice, SLJ, pedagog       tatjana.pintar@osgorje.si
Saša POGOREVC TJA, GUM, N1A, OPB       saska.pogorevc@osgorje.si
Primož POKLUKAR LUM, LS1, LS2, NUM, OPB  8. b BIO 24 primoz.poklukar@osgorje.si
Andreja POTOČNIK MAT, NRA, računalničarka  9. a SLO 26 andreja.potocnik@osgorje.si
Maja PREŠEREN  ŠPO, OPB, JV       maja.preseren-kristan@osgorje.si
Marjana RAŽEN razredni pouk, TJA  2. a 2. a 18 marjana.ulcar@osgorje.si
Marija RIHTARŠIČ TIT, MAT, RVT  7. a 7. a 15 marija.rihtarsic@osgorje.si
Asja SODJA BIO,GOS, NAR, SPH, vodja šolske prehrane       asja.sodja1@osgorje.si
Jera STOJKO FIZ, MAT, OPB       jera.stojko@guest.arnes.si
Tina SUŠNIK SLJ 6. a GOS   tina.susnik1@osgorje.si
Brigita ŠKUFCA TJA 6. b TJA 21 brigita.skufca@osgorje.si
Jerca ŠOLAR RIHTAR razredni pouk, razen TJA  4. a 4. a 17 jerca.solar@osgorje.si
Maja TAVČAR KARLIN NI1, NI2, NI3, N2N, OPB, JV       maja.tavcar-karlin@guest.arnes.si
Alenka ZUPAN razredni pouk, razen TJA  1. a 1. a 12 alenka.zupan@osgorje.si
Valentina ŽEMVA razredni pouk, razen TJA  2. b 2. b 19 valentina.zemva@osgorje.si

 

katarina_slivnik_pisarna

Poslovna sekretarka:

Katarina Slivnik

Tel.: 04/574-51-30

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: o-gorje.kr@guest.arnes.si

 ljudmila_zupan_pisarne

Računovodkinja:

Ljudmila Zupan

Tel.: 04/572-94-72

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: ljudmila.zupan@osgorje.si

 

Knjigovodkinja:

Andreja Mauko

Tel.: 04/574-51-33

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: andreja.mauko@guest.arnes.si

 

Računalničarka:

Andreja Potočnik

 Tel.: 04/574-51-33

Fax.: 04/576-91-00

E-pošta: andreja.potocnik@osgorje.si

TAJNIŠTVO 04 5745 130
FAKS 04 5769 100
RAVNATELJICA 04 5729 470
POMOČNICA RAVNATELJICE 04 5729 471
RAČUNOVODSTVO 04 5729 472
KNJIGOVODSTVO 04 5745 133
KNJIŽNICA 04 5729 473
ZBORNICA 1.-5. RAZREDA 04 5729 474
ZBORNICA 6.-9. RAZREDA 04 5729 475
TELOVADNICA 04 5729 476
SVETOVALNA SLUŽBA 04 5729 477
KABINET DODATNE
STROKOVNE POMOČI
04 5729 478
KUHINJA 04 5729 479
HIŠNIK, ČISTILKE 04 5729 480
ENOTA VRTEC GORJE 04 5725 405
VRTEC GORJE, KUHINJA 04 5729 485

 

Dostopnost