04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Vpis v 1. razred

 

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.
Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.
Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Otroci oz. njihovi starši dobijo vabilo o vpisu na dom.

 

 

Dostopnost