04/574-51-30 solagorje@osgorje.si
Select Page

Vizija in prednostne naloge

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022:


Anja Zalokar, prosta kompozicija

ODDELČNA PREDNOSTNA NALOGA

Vsak oddelek si v dogovoru z razrednikom izbere prednostno nalogo, cilj, ki mu sledi celo šolsko leto. Naredijo načrt, ga predstavijo staršem, vsem učiteljem v oddelku in na koncu leta vrstnikom na prireditvi mala valeta.

         
Špela Repe, Veter v laseh

V REDU SEM

Skupna prednostna naloga šole je naloga, ki si jo učitelji izberemo za vsako šolsko leto posebej. Pogovorimo se, na čem bi moral biti poudarek, kaj nam je posebej pomembno. Letos smo jo poimenovali       V REDU SEM.
In kako sem V REDU kot učenec? Če sem zdrav, vljuden, me ni strah, se znam sprostiti, zdravo jem … Če se z zanimanjem učim, raziskujem na prostem, načrtujem učenje in pogledam, če sem cilj dosegel …

Razmisli, kdaj si v redu ti. V šolskem letu 2021/22 bo na naši šoli pomembno BITI V REDU. 

DELO IN ŽIVLJENJE NA ŠOLI USMERJATA VIZIJA in POSLANSTVO NAŠE ŠOLE:

Razvoj šole načrtujemo v povezavi s krajem na področju, kulture, športa in turizma.
Učitelji v sodelovanju s starši

skrbimo,
da učenci pridobijo znanje in razvijejo
veščine
 za odgovorno in srečno
življenje.

Razvoj šole načrtujemo v povezavi s krajem na področju, kulture, športa in turizma.

Dostopnost