04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Vizija in prednostne naloge

 

  PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024:


Ina Sekne, 8. a
ODDELČNA PREDNOSTNA NALOGA

Vsak oddelek si v dogovoru z razrednikom izbere prednostno nalogo, cilj, ki mu sledi celo šolsko leto. Naredijo načrt, ga predstavijo staršem, vsem učiteljem in na šolskih prireditvah. Tema letošnje prednostne naloge je Bonton.
     Klara Jeklar, 4. a   

OBJEM ŠOLE

Skupna prednostna naloga šole je naloga, ki si jo učitelji izberemo za vsako šolsko leto posebej. Pogovorimo se, na čem bi moral biti poudarek, kaj nam je posebej pomembno.

Letos smo nalogo v povezavi s praznovanjem 60. obletnice šolske stavbe poimenovali OBJEM ŠOLE.

 

 

  DELO IN ŽIVLJENJE NA ŠOLI USMERJATA VIZIJA in POSLANSTVO NAŠE ŠOLE:

Razvoj šole načrtujemo v povezavi s krajem na področju, kulture, športa in turizma.
Učitelji v sodelovanju s starši

skrbimo,
da učenci pridobijo znanje in razvijejo
veščine
 za odgovorno in srečno
življenje.

 

   Razvoj šole načrtujemo v povezavi s krajem na področju, kulture, športa in turizma.

Dostopnost