04/574-51-30 solagorje@osgorje.si
Učenci 7. a so v okviru oddelčne skupnosti izvedli posebno delavnico v sklopu Unesco projekta Moder stol.

Nosilka Unesco projekta MODER STOL – NEKDO MISLI NATE je OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, idejni vodja pa učiteljica Tanja Plevnik. “Gre za delavnico z vodenim pogovorom na izbrano aktualno temo: solidarnost, živeti skupaj, medgeneracijsko sodelovanje, medsebojni odnosi, pomembne vrednote idr. Pogovor vodi učitelj, zaželjeno je, da oblikujejo krog. Sledi skupno barvanje in dogovarjanje o razdelitvi dela, kako in kaj napisati na stole, katere jezike ali pisavo uporabiti, skupno pospravljanje, vse to ustvarja skupino sodelujočih. Izluščenje pomembnih sporočil in besed. Pisanje besed in sporočil na stole, v različnih pisavah (npr. v latinici, cirilici, arabščini…), prevajanje v različne jezike, ustvarjanje poetičnih sporočil. Postavljanje stolov na javna mesta, na ulice, v kulturne in druge ustanove, podarjanje stolov osebam, ki imajo vpliv in možnost spreminjanja razmer. Stol lahko tudi ostane v zavodu in dobi posebno vlogo. Projekt je relativno enostaven in finančno nezahteven, nenasilno povezuje socialno učenje s tehniško-likovno kulturo in spodbuja ekološko občutljivost (uporaba starih in odsluženih stolov).”

Skupaj v krog so na OŠ Gorje sedli učenci 7. a in iskali rešitev izziva, kako z akcijo k modremu ravnanju spodbuditi prvošolce. Poiskali in določili so primerne izraze, ki zajamejo biti moder. Izbrali so primerna stola, ju prebarvali na modro ter zapisali izbrane besede. Stola in pravila igre so predstavili prvošolcem ter jih povabili, da v dneh do poletnih počitnic spodbujajo drug drugega k modremu ravnanju ter preizkusijo stol. Moder stol gre nato z njimi v drugi razred. Sedmošolci so jih spodbudili, da na začetku šolskega leta oblikujejo pravila igre in tako skozi celo leto rastejo tudi v modrosti. Ker bo na koncu drugega razreda stolček za njih premajhen, ga bodo predali prvošolcem.

Naj projekt Moder stol spodbudi, da živimo Rumijevo misel: Včeraj sem bil tako pameten, da sem takoj hotel spremeniti svet. Danes sem moder in zato spreminjam samega sebe.

Dostopnost